Silver

 • ส่ง 10 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 4,180
 • ส่ง 30 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 12,540
 • ส่ง 50 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 19,855
 • * สลัดรวม 2 สวนครัว 4 รวม 6 ถุง

Gold

 • ส่ง 10 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 5,830
 • ส่ง 30 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 17,490
 • ส่ง 50 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 27,693
 • * สลัดรวม 4 สวนครัว 5 รวม 9 ถุง

Platinum

 • ส่ง 10 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 7,480
 • ส่ง 30 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 21,318
 • ส่ง 50 ครั้ง/สัปดาห์ ฿ 33,660
 • * สลัดรวม 6 สวนครัว 7 รวม 13 ถุง

สนใจสมัครสมาชิกกับ เปรมสุขฟาร์ม สามารถสมัครได้ทาง Line @premsukfarm