ยินดีต้อนรับสู่...เปรมสุขฟาร์ม เปรมสุขฟาร์ม


ยินดีต้อนรับสู่...เปรมสุขฟาร์ม เปรมสุขฟาร์ม เป็นฟาร์มผักออแกนิก (Organic) หรือผักเกษตรอินทรีย์ ที่ปลูกในโรงเรือนแบบปิด

ลักษณะเด่นก็คือไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในการเพาะปลูก โรงเรือนที่ใช้สำหรับปลูกได้มาตรฐาน ป้องกันแมลงศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้เหมือนกับเติบโตขึ้นมาจากธรรมชาติ

การปลูกผักออแกนิกนี้ จะต้องมีการปรับปรุงสภาพต่างๆ ตั้งแต่ การใช้ปุ๋ยธรรมชาติในดิน บำรุงรักษาดิน รักษาความเหมาะสมของอากาศ ความชื้น น้ำ และอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักให้พืชออแกนิก เจริญเติบโตขึ้นมาให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด

ในการบำรุงรักษาพืชนั้น มุ่งมั่นที่จะใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติมาใช้ ถึงแม้ว่าจะมีศัตรูพืชอย่างหนอนและแมลงเข้ามารบกวนบ้าง ก็จะใช้ได้เพียงยากับจัดศัตรูพืชที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ จึงจะถือว่าเป็น “ผักออแกนิก” อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ เปรมสุขฟาร์มยังมี โรงเรือนเพาะปลูกคุณภาพและมาตรฐานสูงชนิดต่างๆ เช่นโรงเรือนหลังคาโค้งแบบหลังเดี่ยว(Single Greenhouse)โรงเรือนหลังคาโค้ง (High Tunnel Greenhouse) และ โรงเรือนหลังคาฟันเลื่อย (Saw Tooth Greenhouse) จำหน่ายในราคาย่อมเยา เป็นโรงเรือนของคนไทยเพื่อการเกษตรไทย

Present

Video